Göteborgs Massageskola
 
 
HEM     ·     UTBILDNINGAR     ·     BEHANDLINGAR     ·     NYTT & INFO     ·     KONTAKT
 
 
Fysioterapiveckan
I utbildningen i fysioterapi ingår avancerad stretching, ledmobilisering, bindvävsmassage och triggerpunkter.

Under utbildningen i fysioterapi lär man sig fysioterapeutiska behandlingar såsom avancerad stretching, ledmobilisering, bindvävsmassage och triggerpunkter, vilket innebär att man även kan behandla svåra och långvariga problem. På praktikveckorna får man rutin och vana vid de olika behandlingarna.

Tid:Utbildningen är på fem intensiva dagar, en vecka, måndag-fredag, kl. 10.30-16.30

Krav:Certifierad massageterapeut.

Ansvarig:Olof Liljeström, tel. 070-66 11 355.

Innehåll:Utbildningen innebär huvudsakligen praktisk träning på fysioterapeutiska behandlingar. Undervisningen är upplagd med teoretiska och praktiska lektioner växelvis, vilket gör att man lär sig snabbare.

Praktik:Varje dag växlar undervisningen mellan teori och att öva behandlingar på varandra. På de praktiska lektionerna visar läraren steg för steg och man övar in det man lär sig genom att träna på varandra. Dessutom hinner vi då och då repetera och träna på sådant som vi har gått igenom tidigare under utbildningen.

Utöver det är det ofta möjligt, för dem som vill, att praktisera massage på riktiga betalande kunder. Vill man göra det så kan man välja att någon eller några dagar komma lite tidigare innan kursen börjar på morgonen, eller att stanna kvar lite längre på eftermiddagen efter kursens slut för att öva på någon av massageskolans kunder. Detta är frivilligt, och brukar vara väldigt givande.


Många elever väljer att göra ytterligare praktik på sin hemort. Det kan vara på vänner och släktingar eller rabatterade kunder, för att på så sätt skaffa sig en större vana innan man börjar använda sina kunskaper på ordinarie kunder.

Max antal:12 st.

Anmälan:

Man kan anmäla sig till utbildningen i fysioterapi genom att skicka ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter:

- Namn:
- Personnummer:
- Adress:
- Postnummer och ort:
- Tel:
- Mobil:
- E-post:
- Utbildningens namn: Fysioterapi

Vilka datum som du vill utbilda dig. Följande veckor finns att välja på:

27-31 maj 2019
18-22 maj 2020

Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:

Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen i fysioterapi.

Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr, som betalas till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola.

Pris:Fysioterapiveckan kostar 6 240 kr + moms 1 560 kr. Alltså totalt 7 800 kr inklusive moms, anmälnings- och administrationsavgift, kursmaterial, prov och diplom.

Grupper om två eller fler som anmäler sig tillsammans får 900 kr i rabatt per person och betalar alltså endast 6 900 kr per person.

Diplom:Utbildningen berättigar till svenskt och internationellt diplom.

Oljor: Vi använder enbart Young Livings oljor med omtanke om våra kunders, våra elevers och vår egen hälsa.

Övrigt: Efter utbildningen kan man hjälpa kunder och närstående med akuta och kroniska problem. Utbildningen ingår som en del i utbildningarna till idrottsmassör och hälsoterapeut.

Kvalitet:Utbildningen i fysioterapi är kvalitetssäkrad genom prov. Efter godkänd utbildning är du behörig att teckna behandlingsskade- och ansvarsförsäkring.

Information om lunch, boende, resor, vägbeskrivning, återbetalning, ånger m.m. hittar man under respektive länk.

Välkommen att ringa eller maila om du vill veta mer.


Reservation för ev. fel och ändringar.