Göteborgs Massageskola
 
 
HEM     ·     UTBILDNINGAR     ·     BEHANDLINGAR     ·     NYTT & INFO     ·     KONTAKT
 
 

Nyheter

Kursbestämmelser
& Villkor


Bänkar & Tillbehör

Vanliga frågor

Lunch

Boende

Resor & vägbeskrivning

Kursbestämmelser och villkor
Eftersom nedanstående information kan vara viktig så uppmanas du att noga läsa igenom alla avsnitt som kan beröra dig.

Information
Har man frågor så kan man nå oss på 070-66 11 355 eller på goteborgs.massage@skola.ws. Du är också välkommen att besöka oss. Ring i så fall gärna innan så du vet att vi har tid att ta emot dig.

Anmälan och bokning av kurser och utbildningar
När man anmäler sig till utbildningar går det till så här. Först väljer man vilken kurs eller utbildning som man vill anmäla sig till och sen skickar man ett mail till goteborgs.massage@skola.ws där man anger följande uppgifter: Namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer och ort:
Tel:
Mobil:
E-post:
Utbildningens namn:
Vilka datum som man vill utbilda sig. Välj bland de datum som står angivna för den kurs eller utbildning som du har valt.
Ange även om du har gått några tidigare utbildningar:
Och om det är något annat som du tycker det är bra att vi känner till när du deltar i utbildningen.
Anmälan är bindande.
Man får alltid svar inom ett dygn antingen det finns plats eller inte. Får du inte svar inom 24 timmar, så kontakta oss så vi kan se vad som har hänt.

Betalningar
När man har fått besked om att man kommer in så kan man betala in anmälnings- och administrationsavgiften, 800 kr + moms 200 kr. Alltså totalt 1 000 kr. Resterande kursavgift skall vara inbetald senast två veckor innan kursstart.

Betalningar inom Sverige görs till bankgiro 5230-4979, Göteborgs Massageskola. Det underlättar för oss om man anger sitt namn och det datum utbildningen startar på alla betalningar.

Internationella betalningar, det vill säga betalningar från något annat land, görs till Göteborgs massageskolas konto på Handelsbanken med hjälp av swift-/ bic-kod och iban-nummer.
SWIFT = BIC = handsess
IBAN = se6360000000000418712808
Kom ihåg att ange avsändare och markera/ kryssa för att mottagaren skall aviseras/ meddelas om betalningen. Eventuella bankavgifter betalas av avsändaren.

Kurslitteratur, kurskompendier och förbrukningsmaterial ingår i kursavgiften om inte annat anges.

Särskilda behov
Deltagare med särskilda behov får gärna kontakta oss. Vi har till exempel haft specialanpassade kurser och utbildningar för synskadade och helt blinda personer. Vi har också haft elever med små eller ingen kunskap i svenska.
Vi respekterar religioner och kulturella särdrag. Därför har lever som så önskar möjlighet att öva behandlingar i ett rum med enbart tjejer.
Vi har också möjlighet att anpassa kurser för grupper om minst två personer så att den passar för er. Men om utbildningen skall hållas på någon annan plats än på massageskolan så måste man vara minst 6 personer.

Avanmälan, avbokning och ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen, 2005:59, så har man full ångerrätt, det vill säga rätt att återfå hela den avgift som man har betalat inklusive anmälnings- och administrationsavgiften, i 14 dagar från den dag du skickade in din anmälan. Vill man avboka sin anmälan, så skall det göras med mail till goteborgs.massage@skola.ws. Vid avbokning/ ånger så ange det datum utbildningen startar samt dina personuppgifter. Om man redan har hunnit betalt in avgiften så meddelar man även vilket eller vilka datum som betalningen är gjord och till vilket bankkonto och bank som återbetalningen skall göras till.

Om man avbokar en kurs eller en utbildning när tiden för ångerrätten löpt ut, men mer än en månad innan kursstart så återbetalar vi allt utom anmälnings- och administrationsavgiften.
Om man avbokar en kurs eller en utbildning senare än en månad innan kursstart, men innan kursstart så är man skyldig att betala hela kursavgiften, men vi kan ändå återbetala allt utom anmälnings- och administrationsavgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Om man missar kursdagar eller avbryter en kurs/ utbildning så kan man ta igen missade dagar vid nästa utbildningstillfälle.
Om man avbryter en kurs/ utbildning på grund av så svår sjukdom, styrkt med läkarintyg, att man inte senare kommer att kunna ta igen missade kursdagar så återbetalas den del av kursavgiften som inte redan har förbrukats.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller skjuta upp kurser och utbildningar vid för lågt deltagarantal och vid andra händelser som vi inte har kunnat förutse, t.ex. force majeure. I så fall kan man välja om man vill ha tillbaka kursavgiften eller ha den innestående till nästa kurs. All återbetalning sker inom en månad.

Filmning, fotografering eller ljudinspelning
Filmning, fotografering eller ljudinspelning är inte tillåtet utan tillstånd från skolan.

Försäkringar
Du som är utbildad på Göteborgs massageskola kan teckna patientansvarsförsäkring och företagsförsäkring genom:

Säkra försäkringsbyrå
Johan Kocksgatan 42
231 53 Trelleborg
Telefon 0410-71 32 20

Den handläggare som specialiserat sig på dessa försäkringar är

Tony Johansson
Försäkringsförmedlare företag
Tel 0410-71 32 20
Mobil 0733-35 30 92
E-post tony.johansson@sakra.se

Kontakta gärna försäkringsbyrån om du vill veta mer om priser och villkor.

Tänk på att om man arbetar som anställd så är det som vanligt arbetsgivaren som tecknar försäkring. Det kan i så fall göras genom samma försäkringsbyrå.

Övriga frågor
Välkommen att ringa till oss på 070-66 11 355 eller maila till goteborgs.massage@skola.ws om du har frågor.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar och felaktigheter.